Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Multidisciplinary Research Project in Environmental Science

Behörighetskrav:

The equivalent of English B and a Bachelor's degree including a minimum of 90 credits in Environmental Science, Bioscience, Political Science, Sociology, International Health, Media and Communication Studies, or the equivalent.

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng