Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Antiziganism i jämförelse med afrofobi, antisemitism, islamofobi och antisamisk rasism

Behörighetskrav:

30 högskolepoäng inom samhällsvetenskap eller humaniora

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng