Närbild på orange fåtölj med bokhyllor i bakgrunden.

Nå större framgång som skribent

Kurs

Att skriva för webben och interaktiva medier

7.5 hp

Höst / Vår

50%

Distans

Lär dig att framföra din åsikt och kommunicera effektivt via interaktiva medier. Få dessutom kunskap om de förutsättningar som gäller när du ska skriva för webben och andra interaktiva medier. Kursen ger dig teoretiska och praktiska färdigheter som ger dig förutsättningarna att bli en vassare skribent.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Många arbetsmöjligheter inom medieteknikens alla områden Efter kursen har du verktygen för att bli en vassare skribent. Du har även kunskap om hur du förmedlar olika budskap bäst på webben och interaktiva medier via text. Digitala system och teknik finns inom alla branscher. Efter studier i medieteknik kan du arbeta på flera olika typer av arbetsplatser. Vanliga arbetsplatser bland tidigare studenter är IT-företag, reklambyråer, spelutvecklingsföretag och kommuner. Exempel på yrken är webbdesigner, speldesigner, IT-konsult eller projektledare. Du kommer kunna värdera och kritiskt granska kommunikationslösningar, vilket är värdefullt inom många arbetsområden och yrken inom medier. Du kommer även kunna bedöma och reflektera över egna och andras designer, samt designmetoder för utformning av digitala medier. I nästan alla yrkesområden förekommer arbete med digitala medier. Dina kunskaper kommer därmed vara användbara oavsett vilket bransch du vill arbeta i. Utbildningen är modern, har god koll på branschens utveckling och en nära koppling till arbetslivet. Genom reflekterande och praktiska moment får du en uppskattad kompetens på arbetsmarknaden. Utbildningens akademiska utformning gör att du efter studier också har med dig förmågan att formulera dig i tal och skrift, samt hämta och värdera kunskap. Läs om ämnets forskning
En kurs du kan läsa helt på dina villkor Inom kursen Att skriva för webben och interaktiva medier får du lära dig att framföra din åsikt och kommunicera effektivt via interaktiva medier. Dessutom får du kunskap om de speciella förutsättningarna som gäller när du ska skriva för webben och interaktiva medier. Efter kursen kommer du inte bara att nå större en framgång som skribent utan du lär dig också att våga visa upp dig själv i det du skriver. Kursen består av två delar, en del med olika skrivövningar och en analytisk del där du som student får analysera en stor internationell mediewebb ur ett tillgänglighetsperspektiv. Utbildningen är individuell och har en blandning av teoretiska, praktiska och tekniska inslag för att träna dig i analys och reflektion inom medieteknik. Arbetssätt Denna kurs är en distanskurs som ges på halvfart. All utbildning sker i en virtuell högskolemiljö och föreläsningarna kan ses var och när som helst. Du behöver enbart ha tillgång till egen dator och internetuppkoppling.
Teknisk design utifrån människors användning och upplevelse Kursen Att skriva för webben och interaktiva medier lär dig att skriva för nya medier på ett effektivt sätt. Kursen ger dig praktiska och teoretiska färdigheter för att göra din röst hörd. Efter studier har du förutsättningarna för att nå större framgång som skribent. Medieteknik handlar om människors interaktion med digitala medier. Inom ämnet ryms flera teman, till exempel design och programmering av webbsidor, speldesign och medieproduktion av både ljud och rörlig bild. Förutom ämnets fokus på att kunna utveckla och skapa digitala produkter och tjänster, så betonas även vikten att förstå och reflektera över teknik ur ett mänskligt perspektiv. Både när det kommer till användning av teknik och digitala medier, och hur det påverkar olika grupper och samhället i stort. Ämnet passar dig som har ett intresse för modern teknik, digital utveckling och formgivning. Några återkommande teman är hur du skapar användbarhet, design ur ett upplevelseperspektiv och design ur ett genusperspektiv. Andra delar i utbildningen är Virtual Reality, Artificiell Intelligens och smarta material. På Södertörns högskola har medietekniken ett fokus på design och formgivning utifrån människors interaktion med teknik. Genom teoretiska moment som belyser både tidigare och aktuell forskning får du ett brett perspektiv på ämnet. Genom studier i medieteknik får du verktyg att arbeta för samhällsutvecklingen på flera sätt. Vid exempelvis design och framställning av medieproduktioner tar utbildningen hänsyn till bland annat utveckling av hållbara städer och samhällen. Och genom ett återkommande fokus på användbarhet och inkluderande design kopplar medieteknik an till frågor om jämställdhet och inkluderande samhällen.