Moas båge södertörns högskola

Bland spöken och vampyrer. Gotikens klassiker

Kurs

Bland spöken och vampyrer. Gotikens klassiker

7.5 hp

Vår

100%

Campus

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av gotisk litteratur i relation till historia, politik och samhälle. Under utbildningen diskuteras ett antal för genren centrala verk från framförallt Europa. Litteraturen undersöks mot bakgrund av den historiska och litteraturhistoriska kontexten. Kursen ger också exempel på moderna teoretiska angreppssätt på litteraturen, såsom genus-, queer- och postkolonial teori.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.