Vad ingår?

Bred kunskap om civilrättsliga frågor

Du får under kursen grundläggande kunskaper om hur civilrätten är uppbyggd och hur den tillämpas i praktiken. Du får lära dig om olika regler om avtal och andra civilrättsliga frågor. Frågor som berörs är bland annat förmögenhetsrätt och regler om lös egendom. Du får även lära dig om olika civilrättsliga områden som fastighetsrätt, associationsrätt, arbetsrätt och skadeståndsrätt.

Arbetssätt

Kursen innehåller cirka sex till åtta timmar lärarledd undervisning i veckan. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier med olika övningsuppgifter. Du examineras genom en skriftlig salstentamen.

Gästföreläsningar och studiebesök kan förekomma under kursen.