Moasbåge Södertörns högskola

Digitala medier, desinformation och källkritik

Kurs

Digitala medier, desinformation och källkritik

7.5 hp

ST

50%

Distans

Kursen är en distanskurs och vänder sig till dig som är intresserad av att lära dig om AI-genererat innehåll, desinformation och konspirationsteorier i relation till frågor om yttrandefrihet, källkritik och tillit till medier och information. Kursen utgår från samtida mediedebatter som diskuterar och analyserar yttrandefrihetens prövningar i postsanningens tid.

Syftet med kursen är att utveckla kritiska och analytiska förmågor kopplat till viktiga samhällsdebatter.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Digitala medier, desinformation och källkritik Undervisningen bedrivs på distans och består till stor del av självstudier och kamratrespons. Under kursens tre första veckor samt den sista veckan består undervisningen av introducerande föreläsningar med tillhörande seminarium över videolänk. Däremellan ska du arbeta med tre inlämningsuppgifter som består av att skriftligt reflektera över mediedebatten i frågor som rör kursens teman. Kursens sista vecka arbetar du individuellt med en skriftlig hemtentamen, som består av en fördjupning och utveckling av en utav de tidigare inlämnade uppgifterna.