Moasbåge Södertörns högskola

Djur i fiktionen

Kurs

Djur i fiktionen

7.5 hp

Höst

50%

Distans

Kursen undersöker och tolkar representationer av djur i fiktionen genom några nedslag i litteratur- och kulturhistorien med kända såväl som mindre kända verk. Fokus i kursen ligger på att undersöka den filosofiskt-kulturella gränsen mellan mänskliga och icke-mänskliga djur, samt hur denna gräns tas i anspråk för att motivera konstruktioner av genus, sexualitet, etnicitet och klass.

Kursen följer historiskt hur gränsen mellan mänskligt och icke-mänskligt förflyttas och förskjuts från 1700-talets upplysningstänkande över darwinismens, psykoanalysen och feminismens framväxt. Några icke-mänskliga varelser som bär på en lång historia som projektionsytor för kulturella konstruktioner såsom som apor, varulvar och björnar ägnas mer ingående studier.

Kursen förbereder för fortsatta studier inom det posthumanistiska fältet djurstudier/animal studies.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.