Moasbåge

Djur och natur i kultur och religion

Kurs

Djur och natur i kultur och religion

7.5 hp

Höst

50%

Distans

Vill du lära dig mer om människans förhållningssätt till djur och natur – historiskt såväl som idag? Är det självklart att människan ska stå i centrum för existensen eller finns det alternativa sätt att se på världen? Hur kan vi förstå att en del djur blir vänner och familj när andra blir mat?

I den här kursen får du möjlighet att söka svar på dessa frågor och träna din analytiska förmåga för att se frågor om djur och natur på olika sätt. Kursen tar upp hur man inom olika kulturella sammanhang och religiösa traditioner relaterar till djur och natur.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.