Dramatext och teater B med kreativt skrivande

Kurs

Dramatext och teater B med kreativt skrivande

30 hp

Vår

100%

Campus

Kursen är för dig som läst Dramatext och teater A och vill fördjupa din förmåga att analysera dramatik utifrån samtida och historiska sammanhang. Under kursen får du möjlighet att undersöka alla delar av teaterprocessen. Samtidigt vidareutvecklar du ditt eget skrivande inom bland annat genrerna essä och recension. Efter kursen har du spetskompetens på arbetsmarknaden med din nyvunna Akademiska kunskap inom modern teaterteori vilket som är uppskattat hos arbetsgivare.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.