Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Your future

Travel consultant, communications officer or hotel manager?

Tourism Studies will give you skills that are in demand on a growing labour market. There is a need for knowledge of urban tourism in both the visitor industry (hotels, travel agencies, event companies, etc.) and in the public sector. Studying Tourism Studies provides expertise in management, destination planning and marketing, concept development for attractions, and skills in communication and service and bookings.

Tourism Studies giver you important knowledge for a range of professional roles. During your studies, you will gain insight into both the scope and opportunities of the industry. There are many opportunities available, and positions held by former students include hotel managers, marketers and frontline staff at hotels, travel consultants for travel companies, communications officer at tourist offices, web editors or social media specialists at large tourism companies, as well as destination developers and event managers.

The academic study of Tourism Studies also provides sold knowledge in investigation, analysis and writing reports. These are necessary skills for specialist positions and higher positions in the industry.