Södertörns högskola_moas båge

Metoder och verktyg vid event- och projektledning

Kurs

Event och projekt - verktyg för ledning och planering

7.5 hp

Höst

25%

Distans

På kursen studerar du olika planeringsverktyg och tekniker för projektledning och hur dessa praktiskt tillämpas i projekt och event. Särskilt fokus läggs på verktygs styrkor och svagheter för olika typer av projekt. Du får reflektera kritiskt kring olika valmöjligheter i olika typer av projekt och planeringssituationer, liksom hur olika planavvikelser kan hanteras.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.