Södertörns högskola_moas båge

Filosofi och litteratur

Kurs

Filosofi och litteratur

7.5 hp

Höst / Vår

25%

Distans

Är du intresserad av humaniora? Under kursen får du undersöka hur litteratur kan läsas i ett filosofiskt ljus och hur filosofin kan anta estetisk karaktär.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Filosofi och litteratur I kursen får du undersöka olika aspekter av filosofins relation till litteraturen. Denna spänning kommer att tematiseras och spåras både vad gäller hur litteratur kan läsas i ett filosofiskt ljus och hur filosofin kan anta estetisk karaktär. Till exempel perspektivet att filosofin kan vara berättande och litteraturen kan vara tänkande. Om filosofin i antiken började definieras i motsats till det estetiska och litterära så har filosofin i modern tid tenderat att överskrida sina ramar och kommunicerat intensivt med det estetiska. Litteraturen kan därmed både bli fält för filosofiska möjligheter och representera filosofins gräns. Både äldre och nyare filosofiska liksom litterära verk kan komma att behandlas.