Vad ingår?

Förstå den västerländska filosofins historia

Denna webbkurs ger dig en överblickande introduktion till den västerländska filosofins historia. Kursen är kronologiskt upplagd. Du får studera filosofins början hos grekerna, samt dess utveckling till mitten av 1900-talet. Kursen omfattar både teoretisk och praktisk filosofi.

Du läser två delkurser som behandlar fyra teman - etik, logik, metafysik och politik. I den första delkursen får du studera den klassiska filosofin från antiken till Kant. Den andra delkursen behandlar den moderna filosofin, från Kant till mitten av 1900-talet.

Du får diskutera tidsepokernas centrala filosofer, utifrån bland annat naturvetenskaplig kunskap, etik och politisk filosofi.

Arbetssätt

Kursen ges på halvfart och på distans. All undervisning är nätbaserad och du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.