Blåa soffor på rad i korridor

Juridisk kunskap inom handelsrätt och privatjuridik

Kurs

Handelsrättslig översiktskurs

15 hp

Vår

100%

Campus

Få juridisk kunskap inom handelsrätt och privatjuridik! Handelsrättslig översiktskurs är för dig som vill ha specialiserad juridisk kunskap om entreprenörskap. Du lär dig bland annat om rättsregler gällande handelsrättsliga frågor. Efter kursen har du kunskaper som är starkt kopplade till arbetsmarknaden.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta inom privat eller offentlig sektor såväl i Sverige som internationellt Affärsrätt på Södertörns högskola ger dig specialiserad juridisk kunskap om entreprenörskaps- och innovationsfrågor. Du har efter studier förståelse för det regelverk som gäller för företagande i Sverige och EU. Med kunskaper i affärsrätt kan du arbeta inom både privat och offentlig sektor. Affärsrättsliga kunskaper är väldigt användbart för dig som vill bli egenföretagare eller arbeta på stora företag. Du har specialiserade juridiska kunskaper som krävs för de mångsidiga och komplexa entreprenörskapsfrågorna. Du har även kunskap om Europarätt, och i synnerhet om EU-rätt, som gynnar dig som vill arbeta i globala företagsverksamheter i Sverige och internationellt. Läs om ämnets forskning
Lär dig de grundläggande rättsreglerna gällande handelsrättsliga frågor Handelsrättslig översiktskurs ger dig en bred översikt över de grundläggande rättsreglerna som är kopplade till handelsrättsliga frågor. Kursen har särskilt fokus på fyra olika teman.. Bland annat får du lära dig om avtalsrätt. Det innefattar avtalsingående, tolkning, fullmakt och ogiltighet. Du lär dig om köprätt som handlar om konsumentköplagen, avbetalningsköplagen, distansköplagen och mycket mer. Det tredje temat för kursen är fastighetsrätt. Där lär du dig om jordabalkens regler om köp av fast egendom, lagfarts- och inteckningssystemet samt olika nyttjanderätter. Det sista huvudfokuset för kursen är associationsrätt. Här lär du dig om reglerna för samverkan i aktiebolag, handelsbolag och enkla bolag. Handelsrättslig översiktskurs tar, utöver dessa fyra huvudområden, även upp arbets-, marknads-, familje-, fordrings-, immaterial-, konkurs/utsöknings-, obligations/sak-, process-, skadestånds- och straffrätt. Arbetssätt Det är cirka sex till åtta timmar lärarledd tid per vecka. Undervisningen innefattar föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Du examineras genom skriftlig tentamen. I övrigt är det obligatorisk närvaro på seminarier där du behöver göra inlämningsarbeten och redovisningar. Kursen ger dig möjlighet att få kontakt med arbetslivet. Det förekommer studiebesök på exempelvis tingsrätten. Antal studenter som antas är olika beroende på om det är vår- eller hösttermin. Läser du på vårterminen är ni i en grupp om cirka 40 studenter. På höstterminen antas cirka 120 studenter.
Juridisk kunskap om entreprenörskap och innovation i Sverige och EU På Södertörns högskola har ämnet juridik två huvudområden: Affärsrätt och Offentlig rätt. De båda huvudområdena fokuserar på frågor om företagandet och europeiseringsprocessen i Sverige. Kursen tillhör huvudområdet Affärsrätt. Affärsrätten är ett profilerat juridiskt område som fokuserar på entreprenörskapsfrågorna. Affärsrätt är för dig som vill ha specialiserade juridiska kunskaper som krävs för de mångsidiga och komplexa juridiska frågor som behöver hanteras inom många affärsområden inte mist inom ramen för affärsbeslut. Du får kunskaper som knyter an till aktuella samhällsfrågor som till exempel företagandet och europeiseringsprocessen i Sverige. Studier i Europarätten utgör ett nödvändigt inslag i undervisningen, inte mist på grund av att företagandet är ett kärnområde inom EU-samarbete. Du får kunskap om frågor som: Hur sluter jag ett avtal? Hur ansöker jag om bygglov och andra tillstånd? Vilka rättigheter har jag som företagare eller som arbetstagare?