Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

What's included?

Planning and analysing daily operations in the hospitality industry

This course focuses on the hospitality industry and the daily operations of companies in this industry. You will analyse the various definitions and meanings of hospitality and how tourist companies’ front and management personnel can manage their operative work through different management strategies. You will also examine how hospitality, service and customer interaction can be planned and managed in a tourist company’s service processes, and investigate how effective staff management can be conducted in this type of company through a constructive company culture. These elements of the course will allow you to design management strategies consistent with the goals of a company in the hospitality industry and describe how to apply them in daily leadership, as well as to critically examine how a company in the tourism industry manages hospitality and its ability to profitably deal with the consequences of guests’ demands for service, experiences, security and the environment.

Course design

The course is taught through lectures, group work and seminars. It is assessed through a written examination, a written group report and oral presentation, as well as participation in the seminars.