Södertörns högskola_moas båge

Idéhistorisk temakurs: Mångfald och demokrati: den kulturpluralistiska filosofitraditionen i USA

Kurs

Idéhistorisk temakurs: Mångfald och demokrati: den kulturpluralistiska filosofitraditionen i USA

7.5 hp

Vår

50%

Campus

Läs om kursen i kursplanen.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.