Vad ingår?

Frågor om etnicitet, identitet och kulturskillnader

I kursen granskar vi det amerikanska samhället under raslagarnas epok ur den afroamerikanska befolkningens synvinkel. Den rasistiska ordningens rötter i kolonialism och slaveri blir också belysta. Men inte minst möter vi problemformuleringar och ställningstaganden i principiella frågor om etnicitet, identitet, kulturskillnader och maktrelationer som är högaktuella i vår tid, både globalt och i ett alltmer mångkulturellt samhälle som det svenska.

Kursen omfattar 7.5 högskolepoäng och ges på halvfart. Du har cirka en föreläsning eller ett seminarium i veckan. Kursen innebär till större del läsning av litteratur på egen hand. Du uppmuntras att läsa litteraturen aktivt och ställa frågor om innehållet, gärna tillsammans med dina kurskamrater. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma.