Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Innovation and sustainable development

Behörighetskrav:

Godkända kurser om minst 60 högskolepoäng inom samhällsvetenskap, miljövetenskap, utvecklingsstudier, eller motsvarande. Engelska 6 eller motsvarande

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng