Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

What's included?

Theoretical perspectives on political ecology and economy, innovation systems and knowledge management 

You will learn about the differences in quality and validity of different STI (science, technology and innovation) indicators, as well as underlying statical data and its usability for innovation policies. You will conduct in-depth analyses of innovation systems and how they influence the possibilities for economic growth and the wellbeing of populations in societies with different cultural and structural conditions. The role of international cooperation and partnerships for knowledge and technology as prescribed in SDG 17 are analysed from the perspectives of impact on agriculture, water and energy, as well as changes in work conditions and the environmental consequences of technology and organisational choices.