Södertörns högskola_moas båge

Introduktion till fältet kulturella djurstudier

Kurs

Introduktion till fältet kulturella djurstudier

7.5 hp

Vår

100%

Distans

Fältet kulturella djurstudier undersöker hur litteratur och andra kulturella uttryck gestaltar och diskuterar förhållandet mellan människor och andra djur. Hur återspeglas maktförhållanden och vänskaper? Hur gestaltar romankonsten den pågående massdöden? Hur ser förhållandet ut mellan djurrättsaktivism och konst? Den här kursen ger en introduktion till detta fält, som är en del av posthumanismens bredare kunskapsområde.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Introduktion till olika perspektiv på relationen mellan djur och människa Under kursen presenteras och diskuteras fältets centrala tankegångar, begrepp och teoretiska texter. Kursen ger dessutom övning i att använda fältets perspektiv vid analys av icke-mänskliga djur såsom de framträder i olika estetiska uttryck såsom konst, litteratur och film. Vidare diskuteras historiska förändringar i synen på relationen mellan djur och människa i relation till frågor om kunskapsproduktion, makt och etik. Arbetssätt Detta är en digital distanskurs. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Kursen examineras seminariedeltagande och individuell skriftlig hemtentamen.