Moas båge

Klassikerläsning: Karl Marx, Ludwig Feuerbach och vänsterhegelianismen

Kurs

Klassikerläsning: Karl Marx, Ludwig Feuerbach och vänsterhegelianismen

7.5 hp

Vår

50%

Campus

Lär mer om kursen i kursplanen.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.