Makt och kultur under renässansen

Kurs

Makt och kultur under renässansen

7.5 hp

Höst

100%

Campus

Är du intresserad av relationen mellan makt, kultur och historia? Genom kursen får du kunskap om det omdiskuterade renässansbegreppet och hur det relaterar till ett antal olika tidigmoderna litterära genrer som uppstod i Italien och Frankrike mellan 1300- och 1600-talet. Vidare får du kunskap om några olika teatrala genrer i hovmiljön, som till exempel hovbaletten, och hur olika medier (litteratur, musik, dans, scenografi, scenkostymer) samverkar för att försvara och stadfästa den kungliga makten. Kursen fokuserar dessutom på den särskilda roll som kvinnliga mecenater och författare kom att spela under renässansen.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.