Miljöbedömning som ett verktyg för att integrera miljöaspekter i samhällsplaneringen

Kurs

Miljöbedömning och samhällsplanering

15 hp

Vår

100%

Campus

Kursens belyser och diskuterar begreppen miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning, särskilt den bakomliggande teorin, framväxten av begreppet, dess roll för miljövården samt det praktiska arbetet med att arbeta fram, bedöma och beakta miljöbedömning i beslutsfattandet. Det gäller både i ett globalt nord- (särskilt Sverige) och ett globalt sydperspektiv. Kursen behandlar både strategisk miljöbedömning (planer och program) och specifik miljöbedömning (åtgärder och projekt).

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.