Moas båge

Offentlig förvaltning B

Kurs

Offentlig förvaltning B

30 hp

Vår

100%

Campus

Läs mer om kursen i kursplanen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.