Pedagogik som förändring: relationer och praktiker

Kurs

Pedagogik som förändring: relationer och praktiker

7.5 hp

Vår

100%

Campus

I kursen fördjupas din kunskap om pedagogik som vetenskapligt ämne. Kursen fokuserar på forskning som tar sin utgångspunkt i pedagogiska relationer för att studera människans tillblivelse, handlande och meningsskapande i och utanför formaliserade utbildningsinstitutioner.

Läs mer om kursen i kursplanen.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.