Pedagogikens förutsättningar: teori och policy

Kurs

Pedagogikens förutsättningar: teori och policy

7.5 hp

Vår

100%

Campus

Under kursen får du en fördjupad kunskap om pedagogik som vetenskapligt ämne. Kursen fokuserar på policyforskning som belyser relationen mellan utbildning och demokrati i historia och nutid.

Läs mer om kursen i kursplanen.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.