Genomskinliga plaststolar i rader.

Fördjupa dina kunskaper inom religionsvetenskap med individanpassade kurser

Kurs

Religionsvetenskap C

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

I Religionsvetenskap C har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i ett religionsvetenskapligt ämne som du tycker är särskilt intressant. Kursen ger dig specialkompetens i valfritt område som kan vara relevant för den arbetsmarknad du vill arbeta inom. Kursen utgår från aktuella frågor och debatter som rör religion, kultur och livsåskådning i samtiden.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Unik kulturkompetens Religionsvetenskapen är unikt som ämne med starka kopplingar till både historiska och samtida perspektiv. Efter studier i religionsvetenskap väljer många att bli till exempel lärare eller journalister. Men religionsvetenskap är också användbart om du strävar efter att bli biståndsarbetare, forskare, omvärldsanalytiker eller vill arbeta över kulturgränser och i internationella sammanhang. Ämnet är relevant för dig som är nyfiken på och intresserad av andra människors sätt att leva och tänka, och söker att förstå det samhälle vi lever i. Läs om ämnets forskning
Stor frihet att få djupgående kunskaper inom religionsvetenskapen Under Religionsvetenskap C får du möjlighet att fördjupa dig i ett religionsvetenskapligt ämne som du är intresserad av. Du får färdigheter att självständigt arbeta med frågor som har att göra med forskningsfronten inom religionsvetenskap. Kursen ger dig redskapen för att få tillgång till information och samla in material med anknytning till mångkulturella och mångreligiösa fenomen. Du lär dig att använda olika vetenskapliga metoder och i det självständiga uppsatsarbetet har du stor frihet att välja ämne och tematik. Terminen innehåller en teori och metodkurs, och en religionsvetenskaplig fördjupningskurs. Kurserna förbereder dig för det självständiga arbetet, C-uppsatsen. Det självständiga arbetet kan kombineras med en utlandsresa för materialinsamling. Beroende på vilket ämne du väljer att skriva om kan det självständiga arbetet resultera i fortsatta kontakter med arbetslivet. Arbetssätt Kursen innehåller få lärarledda tillfällen och du kommer studera mycket på egen hand. I regel är det en mindre grupp studenter som läser kursen. Examination sker i form av skriftliga PM och seminarier. I kursen Religionsvetenskaplig specialisering framför du även en miniföreläsning utifrån vald litteratur. I kursen Självständigt arbete examineras du genom en uppsats, seminariedeltagande och ventilering av uppsats, samt opponering av annan students uppsats.
Ett viktigt ämne i samtiden I dagens mångkulturella samhälle är kunskap om religion nödvändigt för att vi ska kunna förstå och samspela med varandra. När du läser religionsvetenskap studerar du olika aspekter av religion ur historiska, samtida, globala och lokala perspektiv hur dessa samspelar med varandra. Ämnet tar upp olika religiösa traditioner som kristendom, judendom, islam, hinduism, buddhism och esoterism. Du får också studera hur människor tolkar och utövar sin religion samt reflektera kring religionernas koppling till politik, migration och genus. Då får även studera hur Sveriges religiösa landskap har förändrats genom historien. Religionsvetenskapen ger dig även möjlighet att fördjupa dig inom områden som du är särskilt intresserad av. I många länder är religion en stor del av kulturen. Det gör att du som läser religionsvetenskap får en unik kulturkompetens. Du lär dig att analysera och få en ökad förståelse för din omgivning – både för människor och de samhällen i vilka de lever. Kursen är för dig som vill fördjupa din kunskap i ett religionsvetenskapligt ämne. Det är också en nödvändig kurs om du vill studera vidare på avancerad nivå.