Få kunskap om det romska språket och dess olika dialekter

Kurs

Romani chib 1: Översikt över språket romani chib, struktur, grammatik, dialekter och historia

7.5 hp

Höst / Vår

50%

Distans

Vill du lära dig om det romska språkets struktur och grunderna i dess grammatik? På denna grundkurs i romani chib introduceras du till språket och språkets olika dialekter. Du får lära dig om likheter och skillnader mellan varianterna samt varför dessa har uppkommit.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.