Romers rättigheter och nutida situation

Kurs

Romers rättigheter och nutida situation

7.5 hp

Höst / Vår

25% / 50%

Distans

Kursen behandlar minoritetens politiska, sociala och kulturella rättigheter samt skol- och utbildningssituation i ett nutida perspektiv. I kursen studeras även olika former av romsk aktivism inom exempelvis politik, litteratur, musik, konstnärliga uttryck och emancipatorisk forskning. Nutida antiziganism liksom kampen mot denna i Sverige och internationellt är ytterligare en central fråga inom ramen för kursen.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.