Självständigt vetenskapligt arbete I

Kurs

Självständigt vetenskapligt arbete I

7.5 hp

Vår

100%

Campus

Kursen ger dig en fördjupad kunskap om pedagogik som vetenskapligt ämne. Under kursen får du genomföra ett mindre, självständigt vetenskapligt arbete i form av en kortare uppsats.

Läs mer om kursen i kursplanen.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.