Moasbåge

Skriva för scenen II

Kurs

Skriva för scenen II

15 hp

Vår

50%

Distans

Genom kursen får du fördjupa dina kunskaper inom skrivande av traditionell och experimentell scenkonstnärlig text. Du får till exempel utforma ett eget scenkonstnärligt skrivprojekt under lärarhandledning och fördjupa kunskapen genom att ge och ta respons i seminariegruppen. Utöver det får du möjlighet att reflektera över ditt arbete och dina konstnärliga val. Kursen avslutas med framförande/uppspel av dina och andra studenters texter inför publik.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.