Vad kännetecknar en välfärdsstat, dess uppkomst och utveckling

Kurs

Stat, marknad och välfärd

7.5 hp

Vår

100%

Campus

På kursen behandlas välfärdsstaten som idé och praktik. Frågor som vad en välfärdsstat är, dess uppkomst och utveckling, samt det som kännetecknar olika slags välfärdsstater och deras relation till marknad och familj. Under kursen introduceras du för nyckelbegrepp om välfärdsstatens guldålder, kris och framtidsutsikter. Övning ges i läsning och problematisering av vetenskapliga rön på området och i att särskilja beskrivande, förklarande och värderande teser om välfärdspolitik.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.