Staplade stolar på rad.

Politisk filosofi och relationen mellan välfärden, staten och marknaden

Kurs

Statsvetenskap B

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Gå djupare in i den politiska analysen och se sambanden mellan olika politiska faktorer. I Statsvetenskap B får du fördjupade kunskaper om politisk filosofi och diskutera relationen mellan välfärden, staten och marknaden. Du läser även en introduktion till forskningsmetod och genomför ett projektarbete i form av en B-uppsats.

Hur funkar högskolestudier?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

Hur funkar högskolestudier?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med omvärldsanalys och samhällsbeslut i olika branscher Statsvetenskap ger dig viktiga och värdefulla kunskaper om du vill arbeta med opinionsbildning, omvärldsanalys, offentligt beslutsfattande eller förvaltning. Ämnet är relevant för en mängd yrken och du kan arbeta både offentligt och privat. Studier i statsvetenskap är en styrka för chefsjobb inom organisationer och offentlig förvaltning, och en lämplig utbildning för dig som vill bli engagerad i sociala rörelser eller politiska partier. Efter studierna har du en bred kunskap om samhället i stort och dess uppbyggnad. Du har med dig en förmåga att tänka och reflektera kritiskt och självständigt. En av de viktigaste egenskaperna du får genom studier i statsvetenskap är att kunna se hur samhällets resurser fördelas ut men även förstå varför. Du får med dig förmågan att ständigt ifrågasätta istället för att acceptera, men också att kunna diskutera och hantera olika åsikter. Genom vetenskapliga studier i ämnet lär du dig att arbeta metodiskt med en tydlig koppling till teori och empiriska bevis. Utbildningen är därför även forskarförberedande. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter som har läst statsvetenskap arbetar bland annat på regeringskansliet, myndigheter, EU, nyhetsmedier och kommunal förvaltning i yrken som handläggare, analytiker eller utredare. Läs om ämnets forskning
Få djupare teoretisk kunskap för att analysera politiska samband och relationer I kursen Statsvetenskap B får du fördjupade kunskaper inom ämnet. Du läser två delkurser med statsvetenskapliga teman. Sedan följer en delkurs som ger dig metodologiska verktyg för att sedan göra ett projektarbete i form av en B-uppsats. Den första tematiska delkursen, Politisk teori, ger dig en bred introduktion till olika former av skolbildningar och centrala texter inom politisk teori. Du får öva på att sammanfatta och jämföra politisk-teoretiska verk, och lär dig därigenom att koppla teoretisk kunskap till en bredare kunskap om politik. Under den andra tematiska delkursen får du studera vidare relationer mellan staten, marknaden och välfärdssystemet. Delkursens syfte är att diskutera begreppen välfärd och välfärdsstat, och relatera dem till statens och marknadens olika roller i det politiska välfärdssystemet. Du får sedan läsa en delkurs där du lär dig metoder för att genomföra en statsvetenskaplig undersökning. Under kursen får du de verktyg som behövs för att genomföra din B-uppsats. Du väljer ämne i samråd med din handledare, och du får även hjälp med att fastställa en arbetsplan för din undersökning. Arbetssätt Kursen är en heltidsutbildning och du förväntas studera 40 timmar i veckan. Undervisningen sker i form av seminarier och du examineras genom salstentamen, hemtentamen och en uppsats i kursens sista moment. Uppsatsen innefattar även ett opponeringstillfälle. Enstaka gästföreläsningar kan förekomma kunder kursen. Cirka 30 studenter antas till kursen och gruppen brukar delas upp i två seminariegrupper.
Få en djupare förståelse för hur den politiska världen fungerar Statsvetenskap ger dig viktiga och värdefulla kunskaper om du vill arbeta med opinionsbildning, omvärldsanalys, offentligt beslutsfattande eller förvaltning. Ämnet är relevant för en mängd yrken och du kan arbeta både offentligt och privat. Studier i statsvetenskap är en styrka för chefsjobb inom organisationer och offentlig förvaltning, och en lämplig utbildning för dig som vill bli engagerad i sociala rörelser eller politiska partier. Efter studierna har du en bred kunskap om samhället i stort och dess uppbyggnad. Du har med dig en förmåga att tänka och reflektera kritiskt och självständigt. En av de viktigaste egenskaperna du får genom studier i statsvetenskap är att kunna se hur samhällets resurser fördelas ut men även förstå varför. Du får med dig förmågan att ständigt ifrågasätta istället för att acceptera, men också att kunna diskutera och hantera olika åsikter. Genom vetenskapliga studier i ämnet lär du dig att arbeta metodiskt med en tydlig koppling till teori och empiriska bevis. Utbildningen är därför även forskarförberedande. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter som har läst statsvetenskap arbetar bland annat på regeringskansliet, myndigheter, EU, nyhetsmedier och kommunal förvaltning i yrken som handläggare, analytiker eller utredare.