Södertörns högskola_moas båge

Viktig kompetens på dagens arbetsmarknad

Kurs

Tillämpad statistik, analys och tolkning

15 hp

Höst / Vår

50%

Distans

Vill du förbättra din förståelse för statistik och lära dig tillämpa den i olika situationer? Då är detta en kurs för dig.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Eftertraktade kompetenser på en bred arbetsmarknad Statistikkunskaper blir allt mer efterfrågade i dagens arbetsliv, oavsett vilken bransch du vill arbeta inom. Genom att ha kunskap om statistik kan du analysera data på ett effektivt sätt, dra slutsatser och göra välgrundade beslut. Många arbetsgivare söker efter personer med dessa färdigheter. Denna kurs täcker många tillämpningsområden, vilket ger dig möjlighet att tillämpa dina färdigheter inom en mängd olika områden.
Lär dig om statistisk analys helt på distans Kursen innehåller sannolikhetslära, deskriptiv statistik, parametriska och ickeparametriska tester och regressionsanalyser med betoning på val av regressionsmodell och tolkning av densamma samt korrelation. Kursen innehåller både diskreta och kontinuerliga sannolikhetsfördelningar och tillämpningar på dessa samt index. Hela kursen går på distans och innehåller föreläsningar via webben, räkneövningar och datorlaborationer.
Viktig kompetens i informationssamhället Att lära sig statistik är viktigt eftersom det är en grundläggande del av många discipliner. Den används i allt från ekonomi och teknik till samhällsvetenskaper och medicin. Genom att förstå statistiska metoder kan du analysera och tolka data på ett korrekt sätt och ta välgrundade beslut. Statistik är också oumbärligt när det gäller att genomföra forskning och utvärdera resultat. Kurser i statistik finns på många utbildningar eftersom det är en av de viktigaste verktygen för att förstå och hantera information i dagens samhälle.