moas båge södertörnshögskola

Transmotiv och samkönad kärlek i svensk litteratur efter 1880

Kurs

Transmotiv och samkönad kärlek i svensk litteratur efter 1880

7.5 hp

Vår

100%

Campus

Kursen riktar sig till dig som är intresserade av sexualpolitik och litteratur. Du får bland annat en förståelse av hur normbrytande skildringar av kön och sexualitet har gestaltats i svensk prosa från 1880-talet till idag. Du kommer också att utifrån queerteoretiska perspektiv undersöka hur dessa skildringar hänger ihop med samhälleliga, politiska, religiösa, legislativa och sociala förändringar under perioden.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.