Grundläggande kunskap om tillgänglighet för digitala tjänster

Kurs

Universell utformning: tillgänglighet för interaktionsdesign

7.5 hp

I denna kurs utvecklar du din förståelse för interaktionsdesign med fokus på tekniska lösningar samt tillgänglighet för digitala medier och hur olika funktionsvariationer påverkar tillgänglighet. Din förmåga att utforma, utvärdera samt planera behov av tillgänglighetsanpassning för digitala tjänster övas i kursen.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.