Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Your future

Analysis and problem-solving in the public or private sectors

Economists work in both the public and private sectors. In the private sector this could include banks, insurance companies, consultancies and businesses. In the public sector, economists are needed at central banks, ministries of finance and think tanks as well as in local government. Non-governmental organisations and charities also employ economists.

After graduating you will be able to provide specialist economic advice in many different settings. Thanks to your understanding of economic relationships, you will be able to contribute to economic decision-making, analysing data and statistics, forecasting or policy- making, among many other things. This could be done in fields as varied as poverty reduction, environmental advocacy, accounting and investor relations.