Student

Nationalekonomi

Välkommen till ämnet nationalekonomi vid Södertörns högskola! Inom ämnet nationalekonomi studeras samhällets ekonomi och de ekonomiska mekanismer som sätts igång av händelser inom vårt land såväl som händelser i vår omvärld.

Nationalekonomin är indelad i en makrodel och i en mikrodel. Makroekonomi handlar om förståelse för uppkomst av arbetslöshet, inflation, ekonomisk tillväxt, inkomstfördelning och hur finans- och penningpolitik påverkar ekonomin i stort. Mikroekonomi handlar om förståelse för marknaders funktionssätt, konsumenters- och företagens agerande och hur ekonomiska styrmedel kan användas för att skapa förutsättningar för bättre fungerande marknader och hur ekonomiska incitament kan skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Det går att studera nationalekonomi som fristående kurs och inom ett program. De program som erbjuder en fördjupning i nationalekonomi är ekonomie kandidatprogrammet, journalistikprogrammet och programmet politik, filosofi och ekonomi (PPE-programmet). Vi har också tre utbildningar på avancerad nivå, ettårig- och tvåårig magisterutbildning i nationalekonomi och det tvååriga magisterprogrammet i ledarskap och hållbar utveckling med inriktning i nationalekonomi.

De täta kontakterna med andra ämnen inom Södertörns högskola och med andra lärosäten har resulterat i att vår forskning präglas av både mångvetenskap och samverkan.

Kontakt

Nationalekonomi

Institutionen för samhällsvetenskaper

nek@sh.se

Publikationer

Fler publikationer