Samverkan

Utbildningens innehåll är inriktad på att fånga upp pågående förändringar i samhället och den kunskap forskningen genererar. Samverkan med samhället är därför en viktig del i både vår utbildning och i vår forskning.

Vi är måna om att knyta an vår utbildning till framtida yrkesliv såväl som förståelse för samhällsutvecklingen. I syfte att knyta an till framtida yrkesliv ges i våra program möjlighet till en termins arbetspraktik. Närheten till Stockholm gör att vi regelbundet bjuder in intressanta gästföreläsare från näringslivet, myndigheter och departement.

Våra forskare anlitas regelbundet till rådgivande organ och till expertpaneler. En av våra forskare ingår i en extern penningexpertpanel för att bistå Europaparlamentet i ekonomiska och monetära frågor och en av våra professorer är medlem i Handelns Ekonomiska Råd. Forskare inom ämnet är knutna till Reinvent, en centrumbildning med fokus på forskning och samverkan kring hållbar stadsutveckling utifrån ekonomiska, kulturella och sociala perspektiv och med ambitionen att vara ett nationellt och internationellt kunskapsnav för innovativa lösningar som överbryggar ekonomiska och sociala spänningar. Nationalekonomi är också representerade i centrumbildningen Enter Forum, med fokus på entreprenörskapets dynamik.

Vi erbjuder uppdragsutbildningar i samhällsekonomi för icke-ekonomer och för kvalificerade ekonomer erbjuder vi uppdragsutbildning i offentlig upphandling och konkurrenspolitik.