Moasbåge

Magisterprogram i svenska språket

Program

Magisterprogram i svenska språket

60 hp

Höst

100%

Campus

Under utbildningen får du behandla relationen mellan språk, samhälle och kommunikation. Språkets roll i utbildning och yrkesliv står i fokus för programmet. Genom att arbeta med aktuell forskning och perspektiv från didaktik och språkvetenskap undersöker du hur språket sammanförs och dess roll för de kommunikativa och strategiska kompetenser som krävs för att delta i olika institutionella miljöer.

Under utbildningen skrivs en uppsats på magisternivå (15 hp). Uppsatsarbetet ger möjlighet till fördjupning och specialisering inom ett självständigt valt område. Det kommer att ges möjlighet att vara del i en aktiv forskningsmiljö som har en rik forskningsverksamhet inom i huvudsak tre inriktningar: Språk och globalisering, Språk och utbildning samt Språk och makt.

Vissa kurser kommer att erbjudas på distans och/eller på deltid.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.