Luftrör på grusplan.

Fördjupa dig i kommunikationsanalys och få kompetens för forskning och språkarbete

Program

Masterprogram i svenska språket

120 hp

Höst

100%

Campus

När du läser masterprogrammet i svenska på Södertörns högskola förbereds du för kvalificerat språkarbete och vidare forskning. Kurserna ger både teoretisk fördjupning och kompetens att arbeta med språket som verktyg. Dagens kommunikativa samhälle präglas av globalisering, teknologi, migration och flerspråkighet, vilket ställer höga krav på kommunikativ kompetens. Dessa kompetenser får du när du läser masterprogrammet i svenska. Programmet passar till exempel dig som har en kandidatexamen i svenska eller har läst lärarprogrammet. Du ges behörighet till vidare studier på forskarutbildningsnivå i svenska eller nordiska språk.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med språk, kommunikation eller utbildning Med en masterutbildning i svenska är du specialist i språkanvändning i yrkesliv och utbildning. Du har kompetensen för kvalificerat arbete med språk, kommunikation och utbildning. Du kan bland annat arbeta som redaktör, utbildare eller verksamhetsutvecklare. Du kan även arbeta med utbildningsfrågor då du har kunskap om både didaktik för andraspråkstalare och språklärande inom olika verksamheter. Masterprogrammet ger dig även behörighet att söka till forskarutbildningen i svenska eller nordiska språk. Under programmet har du utvecklat en god förmåga att självständigt identifiera, formulera och analysera språkvetenskapliga problem, särskilt ur ett samhällsperspektiv. Läs om ämnets forskning
Mångvetenskaplig breddning och fördjupning i kommunikationsanalys Programmet består av fyra terminer. Den första terminen läser du fyra delkurser där du får fördjupade kunskaper i språkforskning i praktiken samt om språkliga praktiker i arbetslivet. Du får också utveckla ditt akademiska skrivande på engelska, och i den sista delkursen sammanflätas didaktiska och språkvetenskapliga perspektiv på språkets roll i utbildning och yrkesliv. Under programmets andra termin skriver du din masteruppsats om 30 hp. Programmets tredje termin består av en kurs med fokus på mångvetenskaplig breddning, med delkurser i kommunikationsanalys och multimodal analys. Programmets fjärde och sista termin utgörs av en kurs med fokus på språkbruk i sociala medier och en valbar kurs samt en praktikperiod om 15 hp. Du gör då praktik på en arbetsplats, vilket ger dig förståelse för vilka språkliga och kommunikativa problem en verksamhet kan rymma, liksom hur en språkvetares arbetsfält kan se ut. Under programmets gång fördjupar du dig i kommunikationsanalys. Du får även träning i forskningsdialog, det vill säga att återkoppla forskningsresultat till verksamheten som studerats. Allt kursinnehåll är förankrat i aktuell forskning och kurslitteraturen är en sammansättning av vanligt förekommande perspektiv inom det aktuella forskningsområdet. Genom masterprogrammet på Södertörns högskola ges du möjlighet att fördjupa dig teoretiskt, samtidigt som du får kompetens i att arbeta med praktiskt analysarbete. Termin 1 Språkforskning i praktiken, avancerad nivå, 30 hp Termin 2 Masteruppsats, 30 hp Termin 3 Mångvetenskaplig språkforskning och dialog, avancerad nivå 30 hp Termin 4 Tematisk fördjupning och praktik, avancerad nivå 30 hp Arbetssätt Programmet räknas som heltidsstudier, men huvuddelen av utbildningen sker via nätbaserad distansutbildning. Detta gör att du har möjlighet att befinna dig på annan ort större delen av tiden. Varje delkurs har två träffar på campus, och under övrig tid sker undervisning genom uppgifter, diskussioner och redovisning via digital lärplattform. Praktiken som ingår genomförs på en arbetsplats.
Bredda dina språkvetenskapliga kunskaper och undersök språkanvändning i olika delar av samhället Dagens kommunikativa samhälle präglas av globalisering, teknologisering, migration och flerspråkighet. Det kräver delvis nya kommunikativa kompetenser, vilket är en utmaning för den som sysslar med strategisk kommunikation eller språk, lärande och bedömning. Masterprogrammet i svenska förbereder dig för kvalificerat språkarbete eller forskning. Programmet är särskilt utvecklat för dig med utbildning inom språk- eller kommunikationsområdet som vill bredda dina språkvetenskapliga kunskaper. Du har läst 90 högskolepoäng i svenska eller annat språk, eller har en lärarutbildning med språkinriktning. Utbildningen passar särskilt bra för dig som är verksam kommunikatör eller lärare och som vill stärka din kompetens inom kvalificerat språkarbete och aktuell språkvetenskaplig forskning. Kurserna inom programmet är komponerade för att passa ihop och skapa en enhet. Det finns valmöjligheter inom utbildningen men masterprogrammet tillämpar en tydligt fördjupad nivå inom diskursanalys, med fokus på språkanvändning i olika delar av samhället. Under utbildningen får du bland annat möjlighet att undersöka och problematisera föreställningar och rutiner i olika verksamheter, samt hur de grundar sig i olika typer av språkliga formuleringar som till exempel regelverk. Du får analysera och diskutera hinder och möjligheter för olika modaliteter i olika former av kommunikation, och även fördjupa dig i språklärande i olika situationer och verksamheter.