Student på Studentmässa.

Arbeta med kommunikation – du behövs i alla branscher

Program

Kommunikatörsprogrammet

180 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Yrkestiteln kommunikatör är ett paraplybegrepp. Det betyder att du som kommunikatör har lika många valmöjligheter i karriären som det finns branscher att arbeta inom. Genom programmet får du en bred yrkesutbildning, med en språkvetenskaplig examen. Du blir en vass skribent, expert på svenska språket och får förståelse för kommunikationens roll och betydelse i olika organisationer.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Akademisk examen och praktiska verktyg för kommunikatörens omväxlande yrkesroll Efter examen har du kompetens att arbeta som kommunikatör eller med kommunikation i olika typer av branscher. Du har en spetskompetens i svenska språket och skrivande. Du är en vass skribent som kan producera och granska olika sorters texter med grundläggande kunskaper i digitala och grafiska verktyg, retorik och företagsekonomi. Du har tränat din förmåga i kritiskt och självständigt tänkande och har utvecklat en analytisk förmåga. Din framtida arbetsplats kan vara på en kommunikationsavdelning inom olika typer av företag och organisationer, inom privat eller offentlig sektor. Du kan exempelvis arbeta på en ideell organisation, myndighet, landsting, kommun eller stiftelse. Du kan även arbeta på PR-byråer eller som egen företagare. Genom att specialisera dig inom ett särskilt område kan du rikta in dig mot till exempel miljökommunikation, finansiell kommunikation eller kriskommunikation. Det ger dig möjligheten att söka dig till en tjänst utifrån ditt intresse. Du kan, efter studier, arbeta som kommunikatör i olika organisationer. Du har även möjlighet att vidareutbilda dig på avancerad nivå. Masterprogrammet i Svenska ger dig en ytterligare fördjupning inom såväl det språkvetenskapliga området som det svenska språket. Vad gör tidigare studenter nu? Flera av våra tidigare studenter arbetar idag på kommunikationsavdelningar på företag, myndigheter, i landsting och kommuner. Många arbetar även på PR-byråer. Utbildningen är bred och öppnar dörrar till jobb i både privata företag och myndigheter. Själv fick jag göra praktik på Framtidsverket, en konsultbyrå som jobbar för att säkra kompetensförsörjningen inom offentlig sektor för att stärka och bibehålla Sveriges välfärd. Där fick jag öva på kommunikation med inslag av marknadsföring mot specifika målgrupper. En kul grej på Södertörn var att jag och några andra studenter startade upp programmets Instagramkonto. Hoppas det går i arv till de nya studenterna. Adam Granath Alumn – Kommunikatörsprogrammet Läs om ämnets forskning
Förstå vikten av kommunikation inom organisationer, och utveckla digitala och språkliga verktyg Kommunikatörsprogrammet är tre år. Du studerar svenska som huvudområde och läser A-, B- och C-kursen i ämnet. Detta varvas med kurser i medieteknik och kommunikation. Exempelvis lär du dig producera och granska texter ur ett målgruppsperspektiv. Du studerar alltså hur du använder språk som verktyg för att kommunicera till olika grupper i samhället med olika språkliga förutsättningar. Exempelvis ovana läsare, äldre, migranter etc. Du lär dig även att kommunicera i olika situationer och utifrån olika förutsättningar. Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment. Exempelvis kommer du genomföra fältarbeten, studiebesök, göra praktiska övningar om företag och yrkesverksamma kommunikatörer. Du studerar etiska frågeställningar och lär dig om normkritisk kommunikation. Du lär dig granska och producera texter i olika sammanhang och för olika syften som: pressmeddelanden, kommunikationsplaner, webbtexter och texter för sociala medier. Termin 1 Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Termin 2 Medieteknik A Termin 3 Kommunikation i teori och praktik I Termin 4 Svenska B inom Kommunikatörsprogrammet Termin 5 Svenska C Termin 6 Kommunikation i teori och praktik II Arbetssätt Den lärarledda tiden per vecka varierar från kurs till kurs. Det kan vara från sex till tjugo timmar per vecka. Undervisningen sker främst genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten och självständiga arbeten. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer, salstentamen och hemtentamen. I utbildningen ingår det nio veckors praktiktid. Du får göra flera studiebesök och ta del av gästföreläsningar med yrkesverksamma kommunikatörer. Cirka 25 studenter per termin antas till programmet och delas ofta in i mindre grupper under studierna. Medieteknik A samläses med andra studenter i medieteknik.
Arbeta med språk och kommunikation inom din valda bransch Kommunikatörsprogrammet på Södertörns högskola är för dig som vill arbeta med språk och kommunikation. Programmet är en yrkesinriktad utbildning som ger dig en akademisk examen. Allt fler företag inser vikten av god kommunikation, och det finns redan idag en stor efterfrågan av kommunikatörer på arbetsmarknaden. Utbildningen ger dig kompetensen att arbeta som kommunikatör inom en bransch som du är intresserad av. Programmet innehåller varierade kurser som ger dig kompetensen du behöver i din framtida roll som kommunikatör. Du lär dig olika digitala och språkliga verktyg. Bland annat webbpublicering, grafisk design, internkommunikation och marknadsföring. Du får förståelse för kriskommunikation och studerar organisationskunskap. Du lär dig under studiernas gång att förstå vad kommunikation handlar om på djupet och hur språk används i olika delar av samhället. I programmet ingår även en praktik-period, vilket kan leda till jobb. Kommunikatörsprogrammet är kopplade till två globala mål: God utbildning för alla (4) och Fredliga och inkluderande samhällen (16). Som kommunikatör arbetar du med dessa frågor exempelvis genom att underlätta kommunikationen mellan olika nivåer i en organisation. Du säkerställer då ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande på alla nivåer. Samtidigt bidrar du till ett demokratiskt samhälle genom att göra information tillgängligt för alla. Programmet tar upp frågor som: Hur ser villkoren ut för extern och intern kommunikation inom olika typer av organisationer (företag, myndigheter, ideella organisationer)? Hur kan budskapet utformas, och genom vilket medium, i förhållande till kommunikationsmål och målgrupp? Hur kan olika uttryckssätt, som text, bild, ljud och rörlig bild, samverka och skapa olika betydelser? Jag valde Kommunikatörsprogrammet för att det är helt unikt i och med att man har svenska som huvudområde. Utbildningen är så pass bred att man i princip kan bli vad man vill. Under sista terminen gick vi ut i praktik och det var där jag hittade mig själv som kommunikatör. Under utbildningen har vi fått testa flera typer av kommunikation, och det jag fastnade mest för är kommunikation gentemot ideella organisationer – för att jag vill förändra världen. Josefine Pierre, kommunikatör inom offentlig sektor Alumn – Kommunikatörsprogrammet