Studienivå

På Södertörns högskola har vi utbildningar grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Grundnivå
Utbildningen på grundnivå ges i form av treåriga kandidatprogram (180 högskolepoäng) samt fristående kurser.

För vissa yrkesutbildningar på grundnivå, som till exempel lärarutbildningen och socionomutbildningen, gäller speciella regler.

Avancerad nivå
Utbildningen på avancerad nivå ges i form av ettåriga magisterprogram (60 högskolepoäng), tvååriga masterprogram (120 högskolepoäng) samt fristående kurser.

Forskarnivå
Södertörns högskola erbjuder även utbildningar på forskarnivå.