Vill få andra människor att må bra

Det som motiverar Elias Åkerblom, rekryterare på Tillväxt Väsby, är utmaningar och att lära sig nya saker. Något som han har haft stor nytta av både under sin utbildning och i sin nuvarande yrkesroll.

Elias Åkerblom utbildade sig till kock men kände tidigt efter utbildningen att det egentligen var människor som han ville arbeta med.

– Jag är en problemlösare i grunden och jag vill hjälpa människor med deras problem och få dem att må bra.

Insikten ledde till beslutet att söka till Södertörns högskola.

– Anledningen till att jag sökte mig till Södertörn var för att utbildningen Personalvetarprogrammet med inriktning psykologi fanns och det klickade perfekt för mig. Speciellt då jag även är intresserad av psykologi.

Studietiden och en viktig lärdom

Utbildningen beskriver Elias som bred.

– Jag samlade på mig kunskap inom många olika områden. Några som jag kände till sedan innan och några som var helt nya för mig. Det var det bästa med utbildningen.

En viktig lärdom från utbildningen som också har varit viktig nu i yrkeslivet är hur man bör hantera fördomar.

– Sista terminen höll Nils Hallén, som undervisar på högskolan och arbetar som konsult, en kurs inom rekrytering med oss. Under kursen talade han om fördomar och det blev en liten ögonöppnare för mig. Hans inställning var att alla har fördomar och att man bör lyfta fram vilka fördomar man har så att man kan hantera dem, snarare än att förneka dem.

Under studietiden var kurskamraterna ett viktigt stöd.

– Vi hade en jättebra sammanhållning och vi hade jättekul ihop. Det känns väldigt viktigt att ha det stödet i allt från grupparbeten till att plugga tillsammans. Vi hade samma mål och alltid något att prata om.

Arbetet som rekryterare

Idag arbetar Elias som rekryterare med fokus på affärsutveckling.

– I min nuvarande roll som rekryterare på Tillväxt Väsby så hjälper jag och två andra kollegor olika företag i Upplands Väsby att växa genom att hjälpa dem med rekryteringsstöd och affärsutveckling. Vi diskuterar deras framtid och hjälper dem att rita upp en plan med olika steg för att nå de mål som de har.

En vanlig arbetsdag består ofta av avstämningar med kunder och arbete med det stöd som kunder erbjuds.

– Vid en avstämning frågar vi hur de ligger till och om de behöver någonting. Ibland behöver de rekryteringsstöd och då hjälper jag dem med rekryteringsprogram och filtrerar kandidater åt dem så att de slipper göra det själva. Vi är inte ett rekryteringsbolag så vi hanterar inte hela rekryteringsprocessen, utan vi fokuserar på att hitta olika sätt att ge stöd som sparar tid för entreprenörerna.

En utmaning i arbetslivet, säger Elias, har varit att vara ärlig mot sig själv.

– Det är viktigt att hitta och förstå sina svagheter och styrkor så att jag har möjligheten att veta vad jag vill jobba mer på och vad jag kanske låter någon annan göra i stället. Jag behöver inte vara bäst på allt, men jag vill alltid utmana mig själv och utvecklas.

Tips till andra inom samma bransch

Det tips som Elias delar med sig av är att lära sig mer om coaching.

– Jag har lärt mig om det coachande förhållningssättet, som för mig är det enda rätta. Det är ett viktigt förhållningsätt att inta när jag ska hantera andra människors situationer och förväntningar. Det handlar om att ställa rätt frågor och inte om att sitta på alla svaren, utan istället guida personen att själv hitta lösningar.

Fakta

Namn: Elias Åkerblom
Bostadsort: Älvsjö, Stockholm
Utbildning vid Södertörns högskola: Personalvetarprogrammet
Examen: Filosofie kandidatexamen i psykologi
Nuvarande sysselsättning/roll: Rekryterare
Arbetsplats: Tillväxt Väsby - del av Tillväxt Stockholm

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-03-15