En trygg hand när mediedrevet går

Jeanette Fors-Andrée Fotograf: Anna-Lena Ahlström

När pressen är hög och får många att börja stressa står Jeanette Fors-Andrée stadigt mitt i stormen. Hon är en av Sveriges högst akademiskt skolade experter på kriskommunikation och trivs i hetluften, en egenskap som kommer väl till pass när mediedrevet går.

Jeanette Fors-Andrée blev tidigt intresserad av hur kommunikation och medier kan påverka verksamheter och förtroendefrågor.

– Det var självklart att jag skulle läsa vidare efter gymnasiet, även inriktningen var ganska klar. Osäkerheten låg i vilken utbildning som passade bäst. Det jag visste var att jag ville gå ett helt program och studera strategisk kommunikation på ett eller annat sätt. När jag hittade programmet Politik, ekonomi och organisation med inriktning företagsekonomi på Södertörns högskola föll bitarna på plats.

De kommande studieåren skulle komma att både infria och överträffa de högt ställda förväntningarna.

– Utbildningen var väldigt bred och omfattade alltifrån samhällsfrågor till nationalekonomi, företagsekonomi och marknadsföring. Allt eftersom tiden gick valde man sin egen fördjupning. Det var i dessa senare kurser jag styrde in på kommunikationsspåret på allvar.

Största behållningen med att läsa på Södertörns högskola, säger Jeanette, var de engagerade lärarna och den moderna, öppna miljön.

– Jag älskade Södertörn och minns framför allt tre lärare från den tiden som påverkade mig i rätt riktning och har stor del i att jag kommit dit jag är idag. Mina uppsatshandledare peppade och gav klockren vägledning. Mina uppsatser var både komplexa och väldigt ambitiösa och det har betytt mycket för mig att mina handledare verkligen trodde på de val jag gjorde.

Kriskommunikation

På frågan om varför det blev just kriskommunikation som fångade Jeanettes intresse blir svaret att hon vill göra direkt nytta och att hon alltid haft en förkärlek för det unika som ingen annan gör.

– En av mina drivkrafter är att jag vill göra direkt nytta. Jag vill se resultat och känna att det jag gör är meningsfullt. Kriser och mediala granskningar lockar ofta fram det värsta hos oss – min uppgift är att locka fram det bästa. Jag är också den typiska experten som tränger allt djupare, skalar bort mycket av det som inte är min nisch och vill bli bäst på det jag gör.

Strävan efter att fördjupa sig mer på området ledde efter avslutade studier vid Södertörns högskola in på en forskarutbildning vid Uppsala universitet.

Tiden i Uppsala följdes av några år som kriskonsult på en kommunikationsbyrå innan hon började en liknande tjänst på Livsmedelsföretagen, en branschorganisation inom Svenskt Näringsliv.

– En fantastiskt bra arbetsgivare som gav mig både stort ansvar och stor frihet att lägga upp arbetet på mitt sätt. Jag växte mycket under åren på Livsmedelsföretagen, både som person och rådgivare.

Egen firma

En annan viktig milstolpe i karriären var beslutet att starta eget.

– Det var spännande, pirrigt och lite läskigt på en och samma gång. Att jag vågade ta det steget var nyttigt och något jag inte har ångrat en enda sekund.

Sedan dess har det hänt en hel del. Förutom att erbjuda rådgivningstjänster inom området krishantering och medieträning har Jeanette även skrivit böcker, den senaste med titeln Äg din agenda – Så undviker du förtroendekriser, mediedrev och offentlig skampåle.

– Skrivandet är ett sätt att utveckla mina tankar och sätta ord på mina färdigheter som rådgivare. Eftersom mitt jobb är strikt konfidentiellt kan jag inte prata om mina kunder, genom böckerna kan jag ändå dela med mig av mina erfarenheter och tipsa om hur man bäst undviker mediedrev och inte hamnar i skandalträsket.

Gillar press

Variationen och pressen är, enligt Jeanette, faktorer som gör hennes arbete till världens roligaste jobb.

– Det är väldigt stimulerande att vara med där det händer och snabbt mobilisera krafter för att hjälpa en verksamhet eller offentlig person från ett läge till ett annat. Jag kommer ofta in i uppdrag när läget är skört och mycket står på spel. Då gäller det att vara enormt närvarande i både tanke och handling.

Att arbeta hårt under press är för många förknippat med stress och högt blodtryck. Jeanette reagerar tvärtom.

– Jag blir väldigt lugn, systematisk och strukturerad under press. Akutläkare får inte panik eftersom de vet exakt vad som ska göras först och vad som ska göras sedan i varje situation. Det vet jag också när det kommer till mitt område.

Mer komplext

När Jeanette ser tillbaka på sina 18 års arbete med förtroendekriser och kriskommunikation, konstaterar hon att jobbet inte har blivit lättare med åren, tvärtom.

– Cancelkulturen på sociala medier fanns inte när jag började. Det gjorde inte heller de stormliknande dreven, begreppet kriskommunikation i sociala medier var inte ens uppfunnet. Medielandskapet har vuxit och tillfört nya aspekter som fått krishanteringen att bli mer komplex.

En from förhoppning som Jeanette har för framtiden är ett medieklimat utan folkdomstol.

– Om jag får önska skulle vi i framtiden slippa den offentliga skampålen där karriärer bryts och liv förstörs. I dag är det viktigare än någonsin att äga sin egen agenda, att hjälpa mina kunder uppnå det känns både viktigt och meningsfullt.

Text: Anette Bodinger Larsson

Fakta

Namn: Jeanette Fors-Andrée
Bostadsort: Stockholm
Namn på utbildningen på Södertörns högskola: Politik, ekonomi och organisation, inriktning företagsekonomi
Examen: Filosofie magisterexamen i företagsekonomi
Avslutade studierna: 2004
Nuvarande sysselsättning/roll: Krishanterare, medietränare och medierådgivare
Arbetsplats: Jeanette Fors-Andrée AB

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-09-08