Passionen blev ett yrke som blev en passion

– Jag tror att många fastnar i karriärsmarta yrkesval i stället för att nära sin passion – något som kan ta en till helt oväntade platser, säger Mattias Svensson, som brinner för att skapa möjligheter för andra människor och nyligen avslutade sitt interimsuppdrag som koncernchef för ABF Stockholm.

Mattias Svensson började läsa företagsekonomi vid Södertörns högskola i början av 2000-talet. Under de gångna åren har han arbetat med alltifrån bank och försäkring till utbildning och arbetsmarknadsinriktade insatser.

– Jag har en ganska okonventionell bakgrund, den röda tråden är att jag alltid varit intresserad av samhällsfrågor. Ekonomutbildningen på Södertörns högskola med kombinationen politik, samhälle och organisation öppnade mina ögon för hur ekonomi sitter ihop med möjligheter för människor i olika samhällsklasser.

Att plugga vidare efter gymnasiet var en självklarhet.

– Jag fastnade för Södertörn eftersom de erbjöd en väldigt spännande och tvärvetenskaplig ekonomutbildning. En del av mina studiekamrater ville bli statsvetare, andra sociologer eller nationalekonomer och vissa riktade in sig på en karriär inom företagsekonomi. Tillsammans diskuterade vi frågor som den svenska modellen och det ekonomiska tänket vilket gav väldigt många olika perspektiv.

Utbildningen, säger Mattias, gav honom en förmåga att se saker med andra ögon.

– Den gav mig också en förståelse om hur olika drivkrafter kan ha helt olika intressen i en fråga, intressen som på något sätt måste kombineras om det ska gå att hitta en väg framåt. Dessa kunskaper har stärkt mig i strävan efter att försöka använda min utbildning och mina erfarenheter till att skapa möjligheter för människor.

Inspirerades

Mattias ger sina lärare inom national- och företagsekonomin en eloge för att de bidrog med stor passion och nytänkande i diskussionerna.

– Deras engagemang födde tankar på hur jag själv vill vara som chef och ledare. Jag eftersträvar att förmedla min passion och vilja att åstadkomma förändring, men även vara öppen för att bli ifrågasatt och inte fastna i gängse svar och sanningar.

Efter avslutade studier arbetade Mattias några år som företagsrådgivare på Handelsbanken.

– Ett starkt minne från den tiden är att samtalen, när den ekonomiska rådgivningen var avklarad, ofta handlade om företagarnas oro för framtidens kompetensförsörjning.

Till saken hör att Mattias då och då var engagerad som läxhjälp för grund- och gymnasieelever i västerförort.

– Jag träffade många jätteduktiga ungdomar som ändå hade svårt att slå sig fram eftersom de inte hade föräldrar som kunde hjälpa dem med nätverk och inte riktigt visste hur man söker jobb. Någonstans där kände jag att skola, utbildning och Sveriges framtida kompetensförsörjning inte matchar och att jag ville göra något åt det.

Startade stiftelse

Resultatet blev Teach for Sweden, en stiftelse som startade 2013 och arbetar för en likvärdig skola.

– Jag är medgrundare till verksamheten som bygger på ett internationellt koncept och går ut på att rekrytera ledarskap från olika yrkesbakgrunder för att sedan flytta in det i skolan.

Arbetet med Teach for Sweden var en starkt bidragande orsak till att Mattias 2017 utsågs till Årets alumn på Södertörns högskola.

– Det var väldigt hedrande och ett fint kvitto på att det jag försökt åstadkomma har gjort skillnad.

Efter åtta år med stiftelsen beslutade Mattias sig för att ta en paus.

– Jag hade varit borta så mycket och kände att jag behövde ägna tid åt min familj. Så jag var hemma med mina barn och gick in helhjärtat för det under ett halvår.

Sedan följde en tid som VD för Elvira Kunskapsutveckling, ett dotterbolag till ABF Stockholm.

– De gör i mångt och mycket samma saker som Teach for Sweden, fast för vuxna. Skapar nya möjligheter för människor som på ett eller annat sätt befinner sig i en etablerings- eller omställningsfas. Sedan dess har jag haft ett antal olika uppdrag, bland annat som chef inom ABF Stockholm, och på den vägen är det.

Inkluderande ledarskap

Ett tips som Mattias vill ge till andra som är intresserade av att göra karriär i idéburna verksamheter är att fundera över de egna drivkrafterna.

– Jag tror att många fastnar i vad som är karriärsmart. Om man i stället när sin passion kan det ta en till ställen som man inte riktigt trodde. Mina personliga drivkrafter handlar mycket om att göra skillnad och driva förändring, men även om att leverera resultat. Jag skulle inte passa till att exempelvis skriva akademiska rapporter. De behövs också men för mig handlar det mer om verksamhet, något konkret som man direkt ser kan göra skillnad för andra människor.

För framtiden hoppas Mattias på ett mer inkluderande samhälleligt ledarskap.

– Jag skulle önska ett samhälleligt ledarskap som inte strävar efter slagkraftiga, korta poänger utan verkar för en långsiktig plan där gemensamma krafter kan hitta lösningar på de utmaningar vi står inför.

Text: Anette Bodinger Larsson

Fakta

Namn: Mattias Svensson
Bostadsort: Stockholm
Namn på utbildningen på Södertörns högskola: Politik, ekonomi och organisation, inriktning företagsekonomi
Examen: Ekonomie magisterexamen i företagsekonomi
Avslutade studierna: 2005
Sysselsättning: Nyligen avslutat uppdrag som koncernchef på ABF Stockholm

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-09-17