Vill att fler röster ska bli hörda

Paul Alarcon

– Vi har ett samhälle där segregation och utanförskap gör att många människors röster förblir ohörda. Det vill jag vara med och förändra, säger Paul Alarcón Alanes, generalsekreterare för Daniel Sachs Foundation.

Paul Alarcón Alanes visste tidigt att han ville läsa vidare efter gymnasiet. Exakt vad han skulle läsa var mer osäkert.

– Jag sökte mig ganska blint framåt i studiekatalogerna. Att det till slut blev medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola berodde mest på att jag alltid varit intresserad av kommunikation. Sedan visade det sig att utbildningen gav breda kunskaper om samhällsutvecklingen i stort. Mycket av det jag lärde mig då har jag fortfarande nytta av.

Studietiden skulle komma att betyda mycket. Paul är uppvuxen i områden som ofta beskrivs som socioekonomiskt utsatta: Rinkeby i Stockholm samt Baronbackarna och Vivalla i Örebro.

– Även om jag alltid trott på min förmåga har jag känt ett utanförskap. Men Södertörn erbjöd en inbjudande och inkluderande miljö som gjorde att jag snabbt kände mig hemma, både med lärare och studenter. Här fanns också många studenter som delade mina uppväxterfarenheter vilket skapade en trygghet som var viktig för att jag skulle kunna lägga fullt fokus på studierna och inte behöva oroa mig för att passa in.

Samhällsengagerad

Studierna ledde till att Paul läste en magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap och sedan fortsatte med filosofi upp till kandidatnivå.

– Mot slutet av studierna började jag undervisa och var ganska inställd på en forskarkarriär. Men längs vägen kom en fråga från några vänner som grundat tidningen Gringo med ambitionen att ändra bilden av förorten och oss som är uppvuxna där.

PR-branschen

Efter att Gringo lades ned sommaren 2007 började Paul i stället jobba på United Minds, ett analys- och strategiföretag som några år dessförinnan gått samman med PR-bolaget Prime.

– Allt var väldigt nytt, men jag förstod snart att jag passade i gränslandet där insikter ska översättas i strategier och kommunikation. Jag hjälpte företag med att utveckla deras samhällsroll och skapa värde för fler intressenter än aktieägarna. Det kändes meningsfullt, men jag vill arbeta djupare med samhällsförändring.

Efter valet 2014 erbjöds Paul att bli Stockholm stads första hållbarhetschef med uppdraget att driva utvecklingen mot ett mer jämlikt och mindre segregerat Stockholm.

–Det var ett fantastiskt roligt jobb och vi påbörjade flera satsningar som långsiktigt förändrar Stockholm till en mindre segregerad stad, bland annat stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen. Sedan kom ett nytt val och 2019 valde jag att lämna staden.

Daniel Sachs Foundation

Vid den tiden hade Paul lärt känna och börjat samarbeta med näringslivsprofilen Daniel Sachs.

– Vi började jobbade ihop redan 2014 när Daniel tog initiativ till partipolitiskt obundna valkampanjer i syfte att mobilisera framför allt unga väljare att använda sin röst i valet. Därefter startade vi Höj Rösten Politikerskola som hjälper samhällsförändrare utanför partipolitiken att kanalisera sitt engagemang politiskt. Det ena ledde till det andra och när jag lämnade Stockholm stad 2019 började jag som generalsekreterare för Daniel Sachs Foundation som utvecklar initiativ som främjar ett mer inkluderande samhälle och vitaliserar demokratin i Sverige och runt om i världen.

På frågan om vad som driver honom svarar Paul att det alltid har varit samma sak, att bidra till ett mer inkluderande samhälle som tar vara på alla människors fulla potential.

– Inkludering och mångfald motiveras ofta med värden som kreativitet, innovationsförmåga och förbättrat beslutsfattande, men för mig är det lika mycket en fråga om mänsklig värdighet. Det handlar om att erkänna varje individs inneboende kapacitet att forma sin egen, och vår gemensamma, framtid.

Ett tips han vill ge till andra som funderar på en karriär som social entreprenör är att staka ut sin egen väg.

– Du behöver identifiera ditt inre varför och vilken samhällsförändring du vill bidra till. Jag vet av egen erfarenhet att det kan kännas paralyserande med stora ambitioner. Därför är det viktigt att bara börja. Ta ett litet steg som sedan leder till nästa och nästa. Sträck ut en hand till personer som du ser upp till, men inte känner. Även om inga dörrar står öppna för dig från början kommer nya möjligheter att dyka upp längs vägen.

Obamas ledarskapsprogram

Paul beskriver sig själv som en person som föredrar att ge plats åt andra snarare än att själv stå i centrum. Trots detta har han då och då hamnat i rampljuset. Nu senast i samband med att han blev utvald att delta i Obama Foundations ledarskapsprogram, grundat av den tidigare amerikanska presidenten Barack Obama.

– Jag känner mig väldigt priviligierad över att få ta del av programmet och att lära av president Obama och många andra ledare. Det är ett fantastiskt nätverk.

Om någon hade sagt detta för 30 år sedan?

– Där jag växte upp var den här typen av möjlighet på sin höjd en avlägsen dröm. Men längs vägen har jag mött människor som bidragit till att dörrar öppnats. Jag känner stor tacksamhet över alla möjligheter jag har fått.

Text: Anette Bodinger Larsson

Fakta

Namn: Paul Alarcón Alanes
Bostadsort: Stockholm
Läste på Södertörns högskola: Medie- och kommunikationsvetenskap samt filosofi
Examen: Filosofie magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap
Avslutade studierna: 2007
Nuvarande sysselsättning/roll: Generalsekreterare och entreprenör
Arbetsplats: Daniel Sachs Foundation

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-09-07