”Genom mina studier i idéhistoria har jag ett annat förhållningssätt till hur saker och ting hänger ihop”

Julia Falk började läsa en A-kurs i idéhistoria på Södertörns högskola 2012 och kände snabbt att hon hittat rätt. 2016 tog Julia examen på masterprogrammet i idéhistoria och har fortsatt på den akademiska banan och är idag, hösten 2019, doktorand på Umeå universitet.

Julia Falk, alumn på masterprogrammet i idéhistoria

Vilka är dina drivkrafter? Hur har de påverkat ditt val av utbildning, högskola eller det du gör idag?

– Min egentliga drivkraft har främst varit att syssla med något som jag trivs med och som jag tycker är intressant. Jag hade aldrig som mål att läsa masterprogrammet i idéhistoria när jag började läsa A-kursen i ämnet. Jag fortsatte att läsa för att jag tyckte att det var så roligt och intellektuellt utvecklande att jag förstod att det är något inom det ämnet som jag vill arbeta med i framtiden.

Vad är ditt övergripande intryck av den utbildningen du gick? Motsvarade utbildningen dina förväntningar?

– Jag har väldigt gott intryck av min utbildning. Den motsvarade mina förväntningar på alla sätt och vis. Innan jag började läsa den var jag osäker på om den akademiska banan var någonting för mig, men genom att läsa min utbildning fastnade jag så att säga i den banan.

Skulle du rekommendera utbildningen och högskolan till andra blivande studenter?

– Ja, det skulle jag. Jag tror att alla skulle gynnas av att läsa åtminstone en A-kurs i idéhistoria, även om det inte är någonting man vill bygga sin karriär på.

Vad minns du tydligast från studietiden?

– Att studera idéhistoria innebar för mig att jag hittade det jag vill arbeta inom, och den känslan av att vara på rätt plats är såklart något som jag minns. Men även den gemenskap som fanns mellan oss studenter kommer jag väl ihåg och kommer nog minnas länge.

Vad var roligast i utbildningen?

– Att under seminarier få sitta och diskutera texter tillsammans med andra studenter och föreläsare och sen gå därifrån med en helt ny uppfattning av texten.

Vad jobbar du med i dag?

– Jag är idag doktorand i idéhistoria vid Umeå universitet vilket innebär att jag forskar inom idéhistoria. Min avhandling handlar om spiritismen i Sverige runt sekelskiftet 1900.

På vilket sätt har du haft nytta av dina studier i arbetslivet?

– Då jag idag arbetar med att forska inom idéhistoria så har jag ju en självklar användning av mina studier i mitt arbete. Det som jag främst bär med mig är inte sakkunskap som jag lärt mig, utan snarare ett sätt att förhålla sig till och arbeta med text och historia.

Har du nytta av din utbildning utöver i själva arbetet?

– Ja det tycker jag, genom mina studier i idéhistoria tycker jag att jag har ett annat förhållningssätt till hur saker och ting hänger ihop och till vad historia är, något jag bär med mig även utanför mitt arbete.