Ansök om stöd vid funktionsnedsättning

För att söka om stöd vid funktionsnedsättning behöver du ett intyg som styrker den funktionsnedsättning du söker stöd för. Ansökan gör du enkelt online.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om stöd i studiesituationen på webben via Nais, det nationella ansökningssystemet för stöd i studiesituationen. Du behöver ha ett utlåtande från läkare, psykolog, logoped eller annan specialist tillgängligt för uppladdning för att kunna göra en ansökan.

Det är viktigt att du så tidigt som möjligt ansöker om stöd. När du har skickat in din ansökan kallas du per mejl till ett kartläggningssamtal på cirka 30-45 minuter. Vid terminsstart kan det vara flera veckors väntetid.

Hur går samtalet till?

Under samtalet går du och funkasamordnaren igenom dina behov i relation till det stöd som finns på högskolan. Du kan förbereda dig genom att läsa om stöden här nedan. Vi tittar också på din aktuella kursplan, dess lärandemål och examinationsformer. Samordnaren gör under mötet ett intyg som du använder i kontakten med lärare och personal på högskolan.

Talböcker kräver inte funkaintyg

För att få din kurslitteratur i anpassad form behöver du inte ansöka om stöd via funkasamordnaren. Du kontaktar talboksservice direkt. Tänk på att en ny inläsning kan ta upp till tolv veckor. Läs mer om talböcker och annan anpassad litteratur på sidan Bibliotekets hjälp och stöd till dig med funktionsnedsättning.