Ansök om stöd vid funktionsnedsättning

För att söka om stöd vid funktionsnedsättning behöver du ett intyg som styrker den funktionsnedsättning du söker stöd för. Ansökan gör du enkelt online.

Ansök om stöd i studiesituationen via NAIS, det nationella ansökningssystemet för särskilt stöd i studiesituationen. Du hittar länken här ovan.

När du har skickat in din ansökan kallas du till ett informationsmöte på cirka 30-45 minuter. Under mötet går du och funkasamordnaren igenom dina behov i relation till det stöd som finns på högskolan. Vi tittar också på din aktuella kursplan, dess lärandemål och examinationsformer. Samordnaren gör sedan ett intyg som du använder i kontakten med lärare och personal på högskolan.

För att få din kurslitteratur i anpassad form behöver du inte ansöka om stöd via funkasamordnaren. Du kontaktar talboksservice direkt. Läs mer om talböcker och annan anpassad litteratur på sidan Bibliotekets hjälp och stöd till dig med funktionsnedsättning.

Läs mer om stödet du kan få från högskolan om du har en funktionsnedsättning