Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande
Personer som letar böcker i bibliotekets hyllor

Bibliotekets hjälp och stöd till dig med funktionsnedsättning

Talboksintroduktioner

Har du en funktionsnedsättning och behöver talböcker eller annan anpassad media? Välkommen till Talboksservice! Vi ger introduktioner på distans, normalt via verktyget Zoom. Boka genom att fylla i formuläret Skaffa talböcker och annan anpassad media. Kontakt via talbok@sh.se.

Använder du talböcker och får tekniska problem? Just nu är det hög belastning och MTM rekommenderar därför att du laddar ner talböcker istället för att lyssna strömmande.

Du som har en funktionsnedsättning som påverkar dina studier har rätt att få din litteratur i anpassad form. På den här sidan kan du läsa mer om vad biblioteket kan hjälpa dig med.

Allmänt om bibliotekets stöd

Du kan få stöd både från särskilda samordnare på din högskola och på biblioteket. Målet är att du ska kunna studera på lika villkor som andra studenter. På bibliotekets Talboksservice kan vi hjälpa dig att få din kurslitteratur i anpassad form. På biblioteket finns stationära datorer med stödprogram och ett särskilt resursrum.

Du kan komma direkt till oss utan att först ha träffat samordnaren på Södertörns högskola (SH) eller Röda Korsets Högskola (RKH). Kontakta oss genom att mejla talbok@sh.se eller klicka på knappen Skaffa talböcker och annan anpassad media.

Talböcker

Om du har till exempel koncentrationssvårigheter eller dyslexi kan talböcker vara ett bra sätt att kunna ta in kurslitteraturen.

För att få använda talböcker krävs att du har någon form av läsnedsättning. Vi kräver däremot inget intyg. Om du har rätt till talböcker kan du fritt ladda ner de böcker du behöver.

Talböcker är den vanligaste formen av anpassad media. Om du är osäker på om du har rätt till talböcker kan du läsa mer på Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM):s webbplats Legimuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som student med funktionsnedsättning har du rätt att få din kurslitteratur som talbok. Men du måste själv kolla om litteraturen finns i Legimus. Försök att få din litteraturlista så snart som möjligt. Om du saknar något så kan du beställa inläsning från MTM genom att fylla i formuläret. Viktigt att veta är att det kan ta upp till 8 veckor att få en bok inläst så du behöver vara ute i god tid.

E-text och punktskrift

Om du har en synnedsättning kan vi hjälpa dig att få din kurslitteratur som punktskrift. Du kan också få den i så kallad e-text. E-text är ett format utvecklat för dig med synnedsättning.

Läsa med talsyntes

Du kan också lyssna med talsyntes, ett program som omvandlar skriven text till ljud. På biblioteket finns datorer med talsyntes. Det finns också flera kostnadsfria onlinetjänster. Kontakta gärna Talboksservice för mer information.

Resursrummet

På entréplan i biblioteket, rum UB 523 finns Resursrummet. Här finns:

  • två datorer med stödprogrammen EasyReader, TorTalk, Gustavas ordböcker, StavaRex, SpellRight, ClaroCapture, ClaroIdeas och ZoomText.
  • en skanner för att göra tillgängliga dokument
  • en skrivare
  • tangentbord för punktskrift

Om du är student på Södertörns högskola och behöver använda Resursrummet kontaktar du Funka. Om du är student på Röda Korsets Högskola så mejlar du Talboksservice. Mejla också Talboksservice om du vill ha en introduktion till rummet.

Stödprogram och bärbara datorer

Du som är funkastudent på SH kan låna en bärbar dator med stödprogram i två veckor på Infocenter.

Stödprogram finns också på en del stationära datorer i biblioteket. Genom att klicka på plustecknen kan du läsa mer om de olika stödprogrammen och var du hittar dem. 

Program för att läsa talböcker från Legimus. Finns i Resursrummet, Infoverkstan, Tysta IT-verkstan samt på bärbara datorer med stödprogram. Programmet kan du även få till din egen dator.

Läs mer om EasyReader för PC på legimus.se och skaffa programmet till din dator.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om EasyReader för Mac på legimus.se och skaffa programmet till din dator.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Talsyntesprogram för att läsa all annan elektronisk text. Finns i Resursrummet, Infoverkstan, Tysta IT-verkstan, bärbara datorer med stödprogram.

Stavningsprogram på svenska respektive engelska. Reagerar bland annat på rättstavade ord med olika betydelser. Finns i Resursrummet och på de bärbara datorerna med stödprogram.

Ordbok på svenska och engelska med dyslexivänlig sökfunktion. Finns i Resursrummet.

Program för insamling av information. Skapar tydliga referenser till inklippt text och bilder. Finns i Resursrummet.

Mindmappingprogram för att organisera arbete. Finns i Resursrummet.

ZoomText är ett program utvecklat specifick för användare med synnedsättning. Programmet förstorar och läser upp det som finns på skärmen. Finns i Resursrummet.

För att skanna in till exempel kompendier eller bokkapitel som inte finns inläst som talbok. Med OCR-funktionen kan du göra tillgängliga pdf:er för uppläsning i många olika program. Finns i Resursrummet.

Mer stöd till dig som student med funktionsnedsättning

Som student med funktionsnedsättning kan du få även annat stöd från din högskola. För denna typ av stöd behöver du ha intyg på din funktionsnedsättning.

Läs mer om stöd via Funka på SH.

Läs mer om stöd via samordnaren på RKH.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett annat tips är att ta kontakt med Studieverkstan. Studieverkstan kan hjälpa dig med språk, skrivande och muntliga presentationer men också med att strukturera studierna. Alla har rätt att ta stöd av Studieverkstan, men om du har ett intyg på din funktionsnedsättning kan du få extra handledning.

Information om fysisk tillgänglighet hittar du på sidan Tillgänglighet och lokaler.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-03-18