Personer som letar böcker i bibliotekets hyllor

Bibliotekets hjälp och stöd till dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning som påverkar dina studier har rätt att få din litteratur i anpassad form. På den här sidan kan du läsa mer om vad biblioteket kan hjälpa dig med.

Allmänt om bibliotekets stöd

Du kan få stöd både från särskilda samordnare på din högskola och på biblioteket. Målet är att du ska kunna studera på lika villkor som andra studenter. På bibliotekets Talboksservice kan vi hjälpa dig att få din kurslitteratur i anpassad form. På biblioteket finns stationära datorer med stödprogram och ett särskilt resursrum.

Du kan komma direkt till oss utan att först ha träffat samordnaren på Södertörns högskola (SH), Röda Korsets Högskola (RKH) eller Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI). Kontakta oss genom att mejla talbok@sh.se eller klicka på knappen Skaffa talböcker och annan anpassad media.

Talböcker

Om du har till exempel dyslexi, ADHD eller nedsatt syn kan talböcker vara ett bra sätt att kunna ta in kurslitteraturen.

För att få använda talböcker krävs att du har någon form av läsnedsättning. Vi kräver däremot inget intyg. Om du har rätt till talböcker kan du fritt ladda ner de böcker du behöver.

Talböcker är den vanligaste formen av anpassad media. Om du är osäker på om du har rätt till talböcker kan du läsa mer på Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM):s webbplats Legimus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Som student med funktionsnedsättning har du rätt att få din kurslitteratur som talbok. Men du måste själv kolla om litteraturen finns i Legimus. Försök att få din litteraturlista så snart som möjligt. Om du saknar något så kan du beställa inläsning från MTM genom att fylla i formuläret. Viktigt att veta är att det kan ta upp till 12 veckor att få en bok inläst så du behöver vara ute i god tid.

E-text och punktskrift

Om du har en synnedsättning kan vi hjälpa dig att få din kurslitteratur som punktskrift. Du kan också få den i så kallad e-text. E-text är ett format utvecklat för dig med synnedsättning.

Läsa med talsyntes

Du kan också lyssna med talsyntes, ett program som omvandlar skriven text till ljud. Du som är student på SH kan få programmet TorTalk kostnadsfritt till din egen dator. Du behöver inte ha någon läsnedsättning. Mer information och licensnycklar finns på Studieverkstans sida, scrolla ner till svart knapp med texten "Talsyntes". Programmet finns också på alla datorer på Södertörns högskola, inklusive de på biblioteket.

Resursrummet

På entréplan i biblioteket, rum UB 523 finns Resursrummet. Här finns:

  • en dator med stödprogrammen EasyReader, TorTalk, Gustavas ordböcker, StavaRex, SpellRight, ClaroCapture, ClaroIdeas och ZoomText.
  • en skanner för att göra tillgängliga dokument
  • en skrivare
  • tangentbord för punktskrift

Om du är student på Södertörns högskola och behöver använda Resursrummet kontaktar du Funka. Om du är student på Röda Korsets Högskola så mejlar du Talboksservice. Mejla också Talboksservice om du vill ha en introduktion till rummet.

Stödprogram och bärbara datorer

Du som är funkastudent på SH kan låna en bärbar dator med stödprogram i två veckor på Infocenter.

Stödprogram finns också på en del stationära datorer i biblioteket. Genom att klicka på plustecknen kan du läsa mer om de olika stödprogrammen och var du hittar dem. 

Program för att läsa talböcker från Legimus. Finns i Resursrummet, Infoverkstan, Tysta IT-verkstan samt på bärbara datorer med stödprogram. Programmet kan du även få till din egen dator.

Läs mer om EasyReader för PC på legimus.se och skaffa programmet till din dator. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om EasyReader för Mac på legimus.se och skaffa programmet till din dator. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Talsyntesprogram för att läsa all annan elektronisk text. Finns på alla datorer på Södertörns högskola, inklusive de i biblioteket.

Om du är student eller personal på SH kan du även ladda ner programmet till din egen dator. Mer information och licensnycklar finns på Studieverkstans sida, scrolla ner till svart knapp med texten "Talsyntes".

Stavningsprogram på svenska respektive engelska. Reagerar bland annat på rättstavade ord med olika betydelser. Finns i Resursrummet och på de bärbara datorerna med stödprogram.

Ordbok på svenska och engelska med dyslexivänlig sökfunktion. Finns i Resursrummet.

Program för insamling av information. Skapar tydliga referenser till inklippt text och bilder. Finns i Resursrummet.

Mindmappingprogram för att organisera arbete. Finns i Resursrummet.

ZoomText är ett program utvecklat specifikt för användare med synnedsättning. Programmet förstorar och läser upp det som finns på skärmen. Finns i Resursrummet.

För att skanna in till exempel kompendier eller bokkapitel som inte finns inläst som talbok. Med OCR-funktionen kan du göra tillgängliga pdf:er för uppläsning i många olika program. Finns i Resursrummet.

Mer stöd till dig som student med funktionsnedsättning

Som student med funktionsnedsättning kan du få även annat stöd från din högskola. För denna typ av stöd behöver du ha intyg på din funktionsnedsättning.

Läs mer om stöd via Funka på SH.

Läs mer om stöd via samordnaren på RKH. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett annat tips är att ta kontakt med Studieverkstan. Studieverkstan kan hjälpa dig med språk, skrivande och muntliga presentationer men också med att strukturera studierna. Alla har rätt att ta stöd av Studieverkstan, men om du har ett intyg på din funktionsnedsättning kan du få extra handledning.

Information om fysisk tillgänglighet hittar du på sidan Tillgänglighet och lokaler.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-08-20